caenes (+ 34) 973 642 444 (+ 34) 616 335 691 info@caminsvius.com

Iniciar sessió

Registrar-se

Un cop hagi creat el compte, podrà fer un seguiment del seu pagament, revisar l'estat de la confirmació i també podrà valorar el recorregut del tour un cop finalitzat.
Nom d'usuari*
Contrasenya*
Confirmar contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Correu electrònic*
Telèfon*
País*
* Al crear aquest compte estàs d'acord amb les nostres Condicions d'Ús i Declaració de Privacitat.

Ja ets Membre?

Iniciar sessió
caenes (+ 34) 973 642 444 (+ 34) 616 335 691 info@caminsvius.com

Iniciar sessió

Registrar-se

Un cop hagi creat el compte, podrà fer un seguiment del seu pagament, revisar l'estat de la confirmació i també podrà valorar el recorregut del tour un cop finalitzat.
Nom d'usuari*
Contrasenya*
Confirmar contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Correu electrònic*
Telèfon*
País*
* Al crear aquest compte estàs d'acord amb les nostres Condicions d'Ús i Declaració de Privacitat.

Ja ets Membre?

Iniciar sessió

Condicions Generals de Contractació Viatges Combinats

  1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.caminsvius.com / www.caminsvius.es, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: MOUNTAIN QUALITY SL (Mountain Travel Agency GC003621), proveïda de NIF B25414376 e inscrita en el Registre Mercantil de Lleida i les seves dades registrals són, Volum 538,  secció general, Folio 11, Full número L-9.990, Inscripció A-0008;  i les dades de contacte són: Avinguda Pas d’Arrò, 5 baixos – 25530 VIELHA – Telèfon + 34 973 64 24 44.

Aquest document (així com tot altre document que aquí es mencioni) regula les condicions per les que es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.caminsvius.com / www.caminsvius.es) i la compra o adquisició de productes i/o serveis del mateix (d’ara endavant, Condicions).

A efecte d’aquestes Condicions s’entén que la activitat que MOUNTAIN QUALITY SL desenvolupa a través del Lloc Web compren:

Rutes de senderisme autoguiades d’1 a diversos dies pernoctant en Hotels /Casas Rurals, Hostals i/o Refugis de Muntanya, amb o sense transport d’equipatge pels camins rurals històrics i variants de la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

A més de llegir les present Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent la política de cookies i la política de privacitat i de protecció de dades de MOUNTAIN QUALITY SL.

La utilització d’aquest Lloc Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari conscient quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment mencionat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i /o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en que es sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitat més amunt, o en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

 

  2. L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com Usuaris), per el que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquest responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitza cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits per exemple, direcció de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions General d’Ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. MOUNTAIN QUALITY SL no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. MOUNTAIN QUALITY SL declina tota responsabilitat que es pugui derivar de l’esmentat accés, així com tampoc assegura enviament o prestacions de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb MOUNTAIN QUALITY SL el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol del idiomes en els que les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

 

  3. PROCÈS DE COMPRA O ADQUISICIÓ DE VIATJES COMBINATS

Els usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc Web pels mitjans i formes establertes. Deuran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online dels NOSTRES DE CAMINS VIUS, durant el qual diversos productes i/o serveis puguin ser seleccionats i afegits al carret, o cistella o espai final de compra i, finalment fer clic en: “Enviar Pagament”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada cas se li demana, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que CAMINS VIUS (Mountain Travel Agency) ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau,  se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quant la seva compra hagi sigut processada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica. I, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-lo a info@caminsvius.com o en el moment de la recollida de la documentació o utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venta que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostrant junt a la presentació, o si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a mode enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, quantitat, detalls dels productes o característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost d les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitzada l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venta aplicades en cada cas.

A menys que s’indiqui expressament lo contrari, MOUNTAIN QUALITY SL no és el fabricant d’alguns dels productes venuts o que arribessin a comercialitzar-se en el Lloc Web. Si bé MOUNTAIN QUALITY SL realitza grans esforços per a que la informació mostrada en el Lloc Web sigui correcta, en ocasions els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc Web. Per això, l’Usuari deu no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, si no també la informació disponible en l’etiquetat, les advertències i/o instruccions que acompanyen al producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien se arxivades i conservades en el registres informatius de MOUNTAIN QUALITY SL amb la finalitat de constituir un mitja de proba de transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent això siguin d’aplicació, i particularment atenent a la LODP i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web (Avís Legal i Condicions General d’Ús).

 

  4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per MOUNTAIN QUALITY SL a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o a que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afectin al subministrament d’aquests i/o la prestació de serveis. Se es produeixen dificultats en quant al subministrament d’alguns dels productes o no quedessin productes en stock en les dades reservades, MOUNTAIN QUALITY SL es compromet a contactar amb l’Usuari per oferir-li una alternativa i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import en el cas de que l’usuari no estigués d’acord amb l’alternativa oferta. Això serà igualment aplicable en els casos en els que la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

 

  5. PREUS I PAGAMENT

Els preus mostrats en el primer moment en el Lloc Web són en Euros (€) i no inclouen l’IVA. En el moment en que es realitza la comanda, el preus mostrats en el Lloc Web són preus finals, en Euros (€) e inclou l’IVA, tret que per exigència legal, especialment en relació a l’IVA, es assenyali o apliqui qüestió diferent.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i escollit de forma voluntària i lliurament.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis afectaran a les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptat seran: Targeta de Crèdit o Dèbit, i Transferència Bancària.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancaria emissora de les mateixes, si l’esmentada entitat no autoritzés el pagament, MOUNTAIN QUALITY SL no serà responsable per cap retràs o falta d’entrega i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que MOUNTAIN QUALITY SL rep l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec de la targeta es farà en el moment en que s’envïi a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, en el lloc establert.

En tot cas, al fer clic en “Pagament” l’Usuari confirma el mètode de pagament utilitzat és el seu o que, si s’escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta d’abonament.

Les comandes de compra o adquisició en els que l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancaria seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient a que la transferència bancaria sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per MOUNTAIN QUALITY SL pel Lloc Web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, MOUNTAIN QUALITY SL no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

 

  6. ENTREGA

En els casos en els que es procedeixi realitzar l’entrega física del ben contractat, les entregues s’efectuaran en l’oficina de CAMINS (Mountain Quality SL / Mountain Travels Agency) situada en l’ Avinguda Pas d’Arrò, 5 (Galeries) de Vielha o en la recepció del Hotel del primer dia.

Exceptuant aquells casos en els que existeixen circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada informació de compra serà entregat en el termini senyalat en la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, MOUNTAIN QUALITY SL no pogués complir amb la data d’entrega, contactarà amb l’Usuari per informar-li  d’aquesta circumstància i aquest podrà escollir seguir cap endavant amb la compra establint una nova data o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan MOUNTAIN QUALITY SL rep el pagament complert de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, o bé en el moment de l’entrega, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per la seva entrega i/o prestació s’entendran localitzats en el territori de aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

 

  7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRADES

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas de que detecti que s’ha produït un error al introduir dades necessaris per processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc Web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb MOUNTAIN QUALITY SL a través dels espais de contacte habilitat en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitat en la clàusula primera (Informació General). Així mateix, aquestes informacions podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic en “Pagament”, té accés a l’espai, carret, o cistella a on es van apuntant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De igual forma, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús per recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

  8. DEVOLUCIONS

En els casos en els que l’Usuari adquireixi productes a o través del Lloc Web del titular,  li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant li assisteixen el dret de desistir d’aquesta compra en un termini de 15 dies naturals abans de la data d’arribada sense necessitat de justificació.

Si l’usuari o consumidor anul·la el servei contractar abans de 14 dies naturals de la data d’arribada es retindrà el 25% de la paga i senyal (15€ per persona). Si es cancel·la entre 14 i 7 dies, es retindrà el 50 % de la paga i senyal (30 € per persona). Si es cancel·la en menys de 7 dies, es retindrà el 100 % de la paga i senyal. (60 € per persona)

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a Mountain Travels Agency (Mountain Quality SL). Podrà fer-ho, si s’escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o per correu electrònic a info@caminsvius.com.

L’usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara e inequívoca que la seva intenció de desistiment del contracte de compra.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans de que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, MOUNTAIN QUALITY SL reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar en 15 dies naturals a partir de la data en la que MOUNTAIN QUALITY SL es informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

MOUNTAIN QUALITY SL reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que utilitzà aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

L’usuari reconeix saber que existeix excepcions al dret de desistiment, tal i como es recull en l’article 103 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari  pogués contractar en aquest Lloc Web, doncs aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de Desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha sigut completament executada, o quan hagi començat, amb el desistiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient de que, una vegada que el contracte hagi sigut completament executat per MOUNTAIN QUALITY SL, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si la cancel·lació es produeix durant la ruta o al finalitzar-la sols en casos de força major i mitjançant justificant.

 

  9. ASSEGURANÇA D’ACCIDENT

Pòlissa de responsabilitat civil per un valor de 600.000 €.
Assegurança d’assistència en accident que inclou recollida, trasllat i assistència mèdica.

MOUNTAIN QUALITY SL recomana que aquells que disposin de la Llicència de Muntanya vigent, utilitzin l’esmentada assegurança ja que les cobertures són millors. Per això disposaran d’un descompte de 10 € per persona.

 

  10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en el sentit contrari, MOUNTAIN QUALITY SL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessants, de ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorreguts).
 • Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en que es formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, MOUNTAIN QUALITY SL també limita la seva responsabilitat en quant als següents casos:

 • MOUNTAIN QUALITY SL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que poder existir degut a la falta de resolució de pantalla, o problemes de navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
 • MOUNTAIN QUALITY SL actuarà amb la màxima diligència a efectes de la contractació del transport d’equipatge. No obstant, no es responsabilitza per prejudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que deriven en retards com esdeveniments.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. La falta de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixin disposar del MOUNTAIN QUALITY SL posa tots els medis que estant en el seu abast a efectes de portar a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o de força major.
 • MOUNTAIN QUALITY SL no es farà responsable de la pèrdua d’equipatge en el cas de que no porti la seva corresponent etiqueta que s’entrega en el moment de la recollida de la documentació. Només es permet un bulto per persona i que no pesi més de 20 kg.
 • Així mateix, MOUNTAIN QUALITY SL no es farà responsable dels desperfectes en el equipatge quan aquest s’excedeixi dels 20 kg.
 • En general, MOUNTAIN QUALITY SL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que son deguts per causa de força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu però no exhaustiu:
 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de
 • Incendi, explosió, turmenta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altra desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

 

  11. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFCACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb CAMINS VIUS (Mountain Travels Agency / Mountain Quality SL) siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent en utilitzar aquest medi electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que CAMINS VIUS (Mountain Travels Agency / Mountain Quality SL) envïi de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb CAMINS VIUS (Mountain Travels Agency / Mountain Quality SL) a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, tret que s’estipuli el contrari, CAMINS VIUS (Mountain Travels Agency / Mountain Quality SL) pot contactar i/o notificar l’Usuari en el seu correu electrònic o en la direcció postal facilitada.

 

  12. NUL·LITAT

Si cap de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte por resolució ferma dictada per autoritat competent, el resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per l’esmentada declaració de nul·litat.

 

  13. ACORD COMPLET

Les presentes Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i MOUNTAIN QUALITY SL en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, d’acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’usuari i MOUNTAIN QUALITY SL reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altre part, excepte aquell que figura expressament mencionat en les presents Condicions.

 

  14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a MOUNTAIN QUALITY SL en el curs d’una transacció en el Loc Web, seran tractats amb arranjament a l’establert en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). Al fer accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament de l’esmentada informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraços.

 

  15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accès, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre MOUNTAIN QUALITY SL i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 

  16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a MOUNTAIN QUALITY SL les seves queixes, reclamacions o tot altra comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, MOUNTAIN QUALITY SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a MOUNTAIN QUALITY SL en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre MOUNTAIN QUALITY SL i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.